EESTI PAARISMÄNGU KARIKAVÕISTLUSED. 8. ETAPP

Mälumäng
Otepää 25.03.2017

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Paarismäng
16Igor Habal - Alar Särgava   84 Arko Olesk - Tiit Naarits   84 Indrek Salis - Alar Heinaste   70