EESTI PAARISMÄNGU KARIKAVÕISTLUSED. 9. ETAPP

Mälumäng
Linte (Räpina) 22.04.2017

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Paarismäng
15Tiit Naarits - Arko Olesk   108 Ove Põder - Tauno Vahter   101 Matis Song - Kaarel Silmato   97