EESTI SPORDIMÄLUMÄNGU MEISTRIVÕISTLUSED. 7. ETAPP

Mälumäng
Saku 29.04.2017

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Üksikmäng