EESTI SPORDIMÄLUMÄNGU MEISTRIVÕISTLUSED. 7. ETAPP

Mälumäng
Saku 29.04.2017

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Paarismäng
10Igor Habal - Priit Tõnisson   69 Toivo Kivimets - Matis Song   64 Rait Männik - Priit Naruskberg   59