EESTI PAARISMÄNGU KARIKAVÕISTLUSED. 3. ETAPP

Mälumäng
Saku 20.01.2018

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Paarismäng