EESTI PAARISMÄNGU KARIKAVÕISTLUSED. 5. ETAPP

Mälumäng
Rakvere 07.04.2018

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Paarismäng
19Ove Põder - Tauno Vahter   103 Alar Särgava - Igor Habal   100 Matis Song - Kaarel Silmato   82