EESTI PAARISMÄNGU KARIKAVÕISTLUSED. 6. ETAPP

Mälumäng
Linte 21.04.2018

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Paarismäng
15Ove Põder - Tauno Vahter   95 Arko Olesk - Tiit Naarits   94 Matis Song - Kaarel Silmato   85