EESTI ÜKSIKMÄNGU KARIKAVÕISTLUSED. 2. ETAPP. Mälugigant 2017, Hardi Tiiduse memoriaal

Mälumäng
Tallinn 09.12.2017

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Üksikmäng
20Ove Põder  109 Indrek Salis  107 Kaarel Silmato  82