EESTI ÜKSIKMÄNGU KARIKAVÕISTLUSED. 3. ETAPP

Mälumäng
Pärnu 06.01.2018

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Üksikmäng
21Ove Põder  69 Illar Tõnisson  67 Kaarel Silmato  58