EESTI SPORDIMÄLUMÄNGU MEISTRIVÕISTLUSED. 7. ETAPP

Mälumäng
Rakvere 07.04.2018

nimed   võistkonnad/riigid   tulemused
 
TÄISKASVANUD
alaosalejaid1. koht2. koht3. koht
Üksikmäng
24Urmas Hinno  72 Igor Habal  71 Illar Tõnisson  67 Matis Song  67